MONOLITH
PROJEKTY
KONKURSY
REALIZACJE
KONTAKT
Podczas tworzenia firmy MONOLITH Pracownia Architektoniczna głównym celem stawianym jako priorytet stała sie jakość proponowanej architektury, dlatego od momentu powstania wszystkie działania związane z prowadzeniem działalności skoncentrowały się na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji i doświadczenia poprzez podejmowanie nowych wyzwań projektowych i uczestnictwo w konkursach architektonicznych. Wynikiem tych działań stała się umiejętność posługiwania się językiem współczesnej architektury również w projektach o dużej skali. Zdobywane doświadczenie pozwala na profesjonalną i wysokiej jakości obsługę partnerów, którzy powierzają firmie MONOLITH projektowanie i obsługę inwestycji.